Světový názor? Záleží na tom?

12. února 2008 v 8:05 | Charles W. Colson

Světový názor? Záleží na tom?

Charles W. Colson

Světový názor? Dovedu si představit, jak obracíte oči vzhůru. "To je zas něco z jiné planety", říkáte si. Cosi, co zajímá profesory ve tvídových oblecích a filosofy a samé takové lidi. "Co to má společného s námi?"
Všechno. "Světový názor" totiž není nějakým akademickým pojmem, je naprosto praktický. Každý má nějaký světový názor, neboť každý má nějaký názor na svět - a to je přesně ono: názor na to, jak svět a věci v něm fungují a co my lidé s tím. To, co si myslíte o světě a čemu věříte, to ovlivňuje způsob, jak žijete. Myšlenky, jak už bylo kdysi vznešeně řečeno, mají důsledky.
Vezměte třeba dílo Egypťana Sajída Qutba, islámského radikála, který byl vzdělán na Západě a poté v sobě vypěstoval hlubokou nenávist k Židům a křesťanům. Když pak byl v 60. letech vězněn za podvratnou činnost, sepsal manifest islamistické revoluce. Jeho knihy a dopisy skončily v rukou profesora saúdsko-arabské university, který z nich vycházel ve svých přednáškách. Jeden z nejpilnějších studentů se jmenoval Usáma bin Ladin.
Sám jsem zažil, velmi osobně, jaký dopad má "světový názor" na obyčejný život - a že se týká života a smrti. Mám patnáctiletého vnuka, který je autista. Max, krásný chlapec, kterého máma sama hrdinně vychovala a zahrnovala jej křesťanskou láskou a mateřskou péčí. Max miluje život a je požehnáním pro nás všechny. Nicméně, služby speciální školy stojí 65 000 dolarů ročně a navíc je zřejmé, že Max nebude nikdy zcela soběstačný. Řečeno čistě pragmaticky, Max je pro společnost přítěží - je tím, co nacisté (v souladu se svou darwinistickou filosofií) nazývali "neužitečný jedlík". Peníze, vynaložené na vzdělání Maxe by mohly být místo takového plýtvání použity například na očkování téměř 10 000 dětí v oblastech extrémní chudoby. Možná vám - stejně jako mně - takové utilitaristické počty znějí strašidelně. Nicméně i tento názor na svět má své obhájce, např. v osobě profesora university v Princetonu Petera Singera, který je časopisem New Yorker označován za nejvlivnějšího filosofa v Americe. Singer velice sofistikovaně argumentuje ve prospěch euthanasie, a to i u dětí, s cílem "lepšího využití zdrojů", které jsou vyplýtvány na podporu těch, kteří nepřinášejí společnosti žádný užitek. Jde o přesně totéž, co prováděli nacisté, když podporovali pokusy na vězních a "vědecky" zabíjeli ty, které považovali za "defektní". Totéž, co propagovala Margaret Sangerová, zakladatelka organizace "Planned Parenthood" ve svých eugenických vizích - tedy "vědeckou" eliminaci neužitečných jedinců i celých ras.
Singerova utilitaristická filosofie chce dosáhnout co největšího dobra pro co největší počet lidí, což se v dnešní sekulární společnosti zdá býti rozumným etickým požadavkem. Přemýšlejme o tom. Jsme-li vskutku jen produktem "prvotní polévky", z níž povstaly všechny živé organizmy prostě evoluční cestou vývoje a zápasem o přežití nejsilnějších - jak se tomu dnes učí školní děti - pak proč se prostě nezbavit jedinců, kteří jsou defektní či neproduktivní? Vždyť jsou k tomu stejně odsouzeni vývojem. Nemá-li život sám o sobě žádný význam, pak proč nemaximalizovat užitek a prospěch těch produktivních? Pokud jsme však byli stvořeni Bohem, k Jeho obrazu, pak každý život, včetně života mého vnuka Maxe je cenný a měl by být hájen.
Tohle je příklad, dotýkající se života a smrti a dokonale ilustruje průsečík, v němž se biblický názor na svět dramaticky kříží s převládajícím názorem dnešní společnosti. Tohle je centrální bod oné kulturní války, která se vede o srdce a duši dnešní civilizace: je zde nějaký základ pro důstojnost člověka? Je život posvátný?
Mnozí křesťané nerozumějí, že křesťanství je i světovým názorem. Křesťanství nekončí spasením: to je naopak pouhým počátkem. Evangelikální filosof Francis Schaeffer říkal, že začínat a končit veršem Jan 3,16 je jako otevírat knihu uprostřed. My naopak musíme začít na začátku a číst, jak Bůh stvořil světa a nás, poté uvidět, že Boží Slovo mluví k celému životu a ke všem živým a konečně užasnout nad slavným vyvrcholením dějin světa, které je před námi.
Celý náš život je pod vládou Kristovou a proto, nám byla dána dvě přikázání: Velké poslání činit z lidí učedníky a učit je to, co Ježíš učil nás; a současně pověření být plodnými, množit se, naplnit zemi, vládnout a spravovat ji a obnovit tak padlé stvoření.
Biblický pohled na svět zahrnuje čtyři otázky:
• Odkud jsme přišli?
• Proč je svět v takové mizérii?
• Je z toho nějaká cesta?
• Jaký je můj úkol?
A tohle jsou křesťanské odpovědi: (1) Bůh nás stvořil; (2) Je to důsledek Pádu a lidského hříchu; (3) Vykoupení v Kristu; (4) Obnova v Kristu.
Různé "světové názory" přinášejí různé názory na svět - a také odlišně odpovídají na tyto čtyři otázky. Kupříkladu člověk, sdílející pohled New Age, by odpověděl, že nikoliv Bůh je stvořitelem, nýbrž že každý z nás je součástí božského ducha. Ateista prohlásí, že prvotní hřích je nesmysl, že lidé jsou v podstatě dobří, že naopak společnost a její instituce kazí člověka a musí být napraveny. Jak tento pohled vede k utopickým koncepcím a nakonec k tyranii, to netřeba dokazovat, celé 20. století je toho příkladem.
Věnoval jsem se studiu světových názorů po 30 let, a jsem přesvědčen, že jediným světovým názorem, který odpovídá uspokojujícím způsobem na ony čtyři otázky, je biblický názor na svět.
Ptejte se lidí, co si myslí o světě a přemýšlejte, k jakým důsledkům by vedlo důsledné uplatňování jejich názorů v praxi.
Bylo by osudovou chybou podlehnout pocitu, že jsme byli Bohem povolání toliko k tomu, abychom byli "zachráněni". Tím náš úkol nekončí: tím teprve začíná. Kdo má uši k slyšení, slyš.
Autor je zakladatelem a předsedou organizace Prison Fellowship. Jeho každodenní rozhlasové komentáře s názvem Break Point poslouchá více než 1 milion posluchačů
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama